Truyện đêm khuya – Truyện ngắn Phái Viên Bộ Tổng

VLOG RADIO mời quý vị khán thính giả thưởng thức truyện ngắn Phái Viên Bộ Tổng kể về sự thông mình anh dũng của Trang_một phái viên bộ tổng được cử vào chiến trường Quảng Trị. Tại đây, Trang đã anh dũng vào tận trong lòng địch để khai thác thông tin, sau đó bị phát hiện đã hy sinh thân mình để cho đồng đội lùi.

Mời các bạn lắng nghe!

Các bạn đang nghe dưới giọng đọc của MC Thanh Bình!

Xem thêm các bài khác tại đây

Theo dõi kênh Vlog Radio tại đây

Bài viết liên quan